NDT

Vi leverer sveisetekniske tjenester mot bygg og anlegg, energi, maritim og offshore

Sertifisering av sveisere og loddere

Sveisekoordinator

Sveiseprosedyrer

NDT

Vi leverer sveisetekniske tjenester mot bygg og anlegg, energi, maritim og offshore

Sertifisering av sveisere og loddere

Sveisekoordinator

Sveiseprosedyrer

Våre tjenester

NDT

Vi utfører NDT-tjenester i henhold til EN ISO 9712 Nordtest

 

Sveiseprosedyrer

pWPS, WPS og 3.parts godkjenning av WPQR i henhold til PED

Sertifisering av sveisere og loddere

Vi tilbyr personellsertifisering i henhold til alle relevante standarder for metalliske materialer

 

Sveiseingeniør IWE

MSG Technology AS har hatt representant som ansvarlig sveisekoordinator med IWE-kompetanse på diverse prosjekter

Andre Tjenester

Vi stiller vår kompetanse til disposisjon til ulike oppdrag innen sveising, testing og verifisering

 

MSG Techology bistår med

  • Sertifisering av sveisere
  • Sveiseprosedyrer (pWPS, WPQR, WPS)
  • Verifisering av underleverandører
  • Sveiseingeniør (IWE)
  • Sveiseinspektør (NS 477/IWI-S)
  • NDT

 

Vi har kunder innen mange bransjer

Offshore

Mekanisk

Bygg & anlegg

Energi

Maritim