Sveiseprosedyrer

 

NDT

 

 • NDT-tjenester i henhold til EN ISO 9712 Nordtest:  
 • MT (Magnetpulver Inspeksjon) Nivå 2 og 3  
 • DP (Penetrant Inspeksjon) Nivå 2 og 3  
 • UT (Ultralyd Inspeksjon) Håndholdt apparat/puls ekko teknikk Nivå 2 og 3 
 • VT (Visuell Inspeksjon) Nivå 2 

 

 

MSG Techology bistår med

 • Sertifisering av sveisere
 • Sveiseprosedyrer (pWPS, WPQR, WPS)
 • Verifisering av underleverandører
 • Sveiseingeniør (IWE)
 • Sveiseinspektør (NS 477/IWI-S)
 • NDT