HMS/KS

 

HMS/KS

 

Vi stiller høye kvalitetskrav og utfører oppdrag etter de gjeldende normer og standarder som kreves.

Vårt kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN-ISO 9001:2008 og ISO14001:2004 samt øvrige relevante standarder for virksomheten.

 

 

MSG Techology bistår med

  • Sertifisering av sveisere
  • Sveiseprosedyrer (pWPS, WPQR, WPS)
  • Verifisering av underleverandører
  • Sveiseingeniør (IWE)
  • Sveiseinspektør (NS 477/IWI-S)
  • NDT