Sveiseprosedyrer

 

SVEISEPROSEDYRER

 

MSG Technology AS har hatt representant som ansvarlig sveisekoordinator med IWE-kompetanse på diverse prosjekter

Så langt har kundene operert innen offshore (Norsok M-101 og DNV-OS-F101) og bygg/anleggs bransjen (NS-EN 1090-2). Vi har gode referanser, så det er bare å ta kontakt.

MSG har personell som innehar diplom Internasjonal Sveiseingeniør (IWE).

 

MSG Techology bistår med

  • Sertifisering av sveisere
  • Sveiseprosedyrer (pWPS, WPQR, WPS)
  • Verifisering av underleverandører
  • Sveiseingeniør (IWE)
  • Sveiseinspektør (NS 477/IWI-S)
  • NDT